Lidt om os

UllerødGruppen startede som et forum i Ullerød i forbindelse med at Hillerød var Unicef by i 2007. Ideen til UllerødGruppen opstod i samarbejde mellem skoleledelsen og skolebestyrelsen på Ålholmskolen (nu en afdeling af Hillerød Vest Skolen). Som skole ville man gerne yde noget til flygtningelejrene og for at sikre en form for koordination mellem de mange tiltag i området, blev alle institutioner i Ullerød opfordret til at samles. På den måde fik man stablet en række initiativer på benene, som ikke lå oven i hinanden. Gruppen blev også enige om et fællesarrangement, Sankt Hans på Grundtvigs Højskole, som er blevet afholdt lige siden.

Da Unicef året var slut, var alle enige om, at det havde været en succes, og UllerødGruppen blev stiftet formelt ved den stiftende Generalforsamling på Ålholmskolen den 4. november 2008. Oprindeligt var formålet udelukkende af social karakter, men ved den stiftende generalforsamling blev det diskuteret om gruppen samtidig skulle blive et lokalråd for Ullerød by i Hillerød kommune. Dette blev vedtaget på gruppens første bestyrelsesmøde efter den stiftende Generalforsamling.

I dag består UllerødGruppen af 12 institutioner og foreninger i Ullerød. Gruppen arrangerer flere årlige fællesarrangementer og er derudover et aktivt lokalråd i Hillerød Kommune.

Kig forbi nogle af vores medlemmers hjemmeside:

Aktiviteter

Se her hvad der foregår i Ullerød. Nogle få af arrangementerne afholdes af UllerødGruppen selv, men hovedparten af arrangementerne afholdes af medlemerne selv.

Vi håber at du bliver inspireret til at deltage i arrangementerne.

Alle er velkommene.

Det er skammens skyld

Foredrag med Christian Hjortkjær.
Vi skammer os, selvom vi ikke må. Problemet er ikke, at vi har gjort noget forkert, men at vi er forkerte. Det er diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi blive syge af skam? Gad vide, hvad der er medicinen?
Arr. m. Ullerød kirke og Frederiksborg Valgmenighed.

Et arbejdsliv på iskanten

Cecilia Vanman fortæller denne aften om et unikt arbejdsliv som ekspeditionsleder og havpattedyrbiolog ved iskanten i Arktis.
Vi er med, når havisen knager faretruende under flyverens landingsstel, og stormbølgerne vælter ind over skibets stævn. De spændende rejseanekdoter er ledsaget af smukke fotos.

Pastagudstjeneste

Vi skal høre om dengang Jesus i begyndelsen af sit virke, udpegede sine 12 disciple til at hjælpe sig med at udbrede det gode budskab. Kirkens børnekor medvirker i den børnevenlige gudstjeneste. Glæd dig til det!. Vil du vide mere så kom og vær med! Vi skal også spise sammen, lege og synge.

Alle Helgens søndag

Alle Helgens gudstjeneste d. 4. november kl. 10.30.
Navnene på alle dem der er døde, begravede eller bisat i Ullerød sogn bliver læst op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er der således mulighed for at gå ud på kirkegården og tænde levende lys på gravene. Der kan købes lys i kirken
v. Torben Ebbesen

Tanker, tro og take away.

Prædikenværksted: Vi tager livtag med teksten fra Matthæusevangeliet kap. 18, v 21-35, hvor vi sammen forsøger at stille de rigtige spørgsmål og tolke teksterne, så de giver mening ind i vores egen tid. Vi spiser sammen kl. 18.00. Derefter oplæg og debat.
Tilmelding senest d. 29. okt tlf. 20 42 25 62 eller på mail: te@km.dk
Alle er velkomne. Hilsen Linda og Torben Ebbesen

Syng, spis & snak - jubilæumsudgave

I 2019 er det 175 år siden, at den første højskole så dagens lys, og det skal fejres!
Vi markerer det med et Syng, spis og snak-arrangement og åbner dørene for alle, der har lyst til at tage del i fællesskabet med fællessang, fællesspisning og god samtale. Aftenens vært er Jesper Moesbøl.

kristendom for voksne!

Vi vil denne gang rette blikket mod nogle af livets grundlæggende vilkår, nemlig sorg og glæde. Vi vil forsøge at belyse og opklare disse vilkår historisk, filosofisk og teologisk.
V. sognepræst, Lene Riis-Westergaard. Tilmelding til frokost en uge før til: Lene Riis-Westergaard, mail-adresse: LRW@km.dk eller tlf.nr.: 5074 2072.

Tak for 110 år!

Efter 110 års aktivt menighedsliv, lukker Frederiksborg Valgmenighed med en festgudstjeneste med deltagelse af præsterne i både valgmenigheden og sognekirken.
Efterfølgende serveres der frokost, hvor Lars Thorkild Bjørn vil fortælle træk af kirkens historie. Tilmelding til den efterfølgende frokost er nødvendig. Henv. bangogbang@mail.dk