Indbydelse til Generalforsamling

Alle medlemmer inviteres hermed til generalforsamling i Ullerødgruppen
Onsdag d. 15. april kl. 17, 2020i på Grundtvigs Højskole

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisorer og evt. en revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle deltagere på Generalforsamlingen skal jf. vores vedtægter være medlemmer og have indbetalt medlemskontingent-

Tilmeldinger og afbud sendes til formanden på e-mail. formand@ullerodgruppen.dk senest d. 6. april. af hensyn til bespisning.

Alle institutioner og foreninger i Ullerød opfordres til at være medlem af Ullerødgruppen. Mere information og indmeldelsesblanket kan ses på www.ullerodgruppen.dk eller rekvireres hos formanden for Ullerødgruppen, Torben Ebbesen på formand@ullerodgruppen.dk

Lidt om os

UllerødGruppen startede som et forum i Ullerød i forbindelse med at Hillerød var Unicef by i 2007. Ideen til UllerødGruppen opstod i samarbejde mellem skoleledelsen og skolebestyrelsen på Ålholmskolen (nu en afdeling af Hillerød Vest Skolen). Som skole ville man gerne yde noget til flygtningelejrene og for at sikre en form for koordination mellem de mange tiltag i området, blev alle institutioner i Ullerød opfordret til at samles. På den måde fik man stablet en række initiativer på benene, som ikke lå oven i hinanden. Gruppen blev også enige om et fællesarrangement, Sankt Hans på Grundtvigs Højskole, som er blevet afholdt lige siden.

Da Unicef året var slut, var alle enige om, at det havde været en succes, og UllerødGruppen blev stiftet formelt ved den stiftende Generalforsamling på Ålholmskolen den 4. november 2008. Oprindeligt var formålet udelukkende af social karakter, men ved den stiftende generalforsamling blev det diskuteret om gruppen samtidig skulle blive et lokalråd for Ullerød by i Hillerød kommune. Dette blev vedtaget på gruppens første bestyrelsesmøde efter den stiftende Generalforsamling.

I dag består UllerødGruppen af 12 institutioner og foreninger i Ullerød. Gruppen arrangerer flere årlige fællesarrangementer og er derudover et aktivt lokalråd i Hillerød Kommune.

Kig forbi nogle af vores medlemmers hjemmeside:

Aktiviteter

Se her hvad der foregår i Ullerød. Nogle få af arrangementerne afholdes af UllerødGruppen selv, men hovedparten af arrangementerne afholdes af medlemerne selv.

Vi håber at du bliver inspireret til at deltage i arrangementerne.

Alle er velkommene.

Aflysninger pga. Corona Virus

I kirken er vi som alle andre underlagt myndighedernes restriktioner mht. begrænsninger i forsamlingsfriheden.Gudstjenester, undervisning og andre arr. er aflyst indtil udgangen af marts mdr.

Vi henviser derfor til vores hjemmeside: www.ullerodkirke.dk samt kirkens side på Facebook hvor vi opdaterer situationen hos os.

I kirken er vi som alle andre underlagt myndighedernes restriktioner mht. begrænsninger i forsamlingsfriheden.

Gudstjenester, undervisning og andre arr. er aflyst indtil udgangen af marts mdr.

Vi henviser derfor til vores hjemmeside: www.ullerodkirke.dk
samt kirkens side på Facebook hvor vi opdaterer situationen hos os.

Man er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til præsterne i kirken.

Venlig hilsen Ullerød kirke.

Livet er en rejse. Foredrag.

Liselotte Wiemer er cand.phil. i dansk og litteraturanmelder ved Weekendavisen. Med kufferten fuld af alverdens litteratur, eventyr, myter og bibelske tekster prøver vi at undersøge, hvor forskelligt man gennem tiderne har forestillet sig livet som en rejse. Kom og tag med på en spændende opdagelsesrejse.

UllerødGruppens Generalforsamling

Alle medlemmer inviteres hermed til generalforsamling i Ullerødgruppen.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter og øvrig information kan ses på vores hjemmeside.